Quy định và Điều khoản
Human Act Prize 2023

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Sử dụng thông tin

Do tính chất Human Act Prize (HAP) là một nền tảng mở, khi đăng ký tham gia chương trình, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng, xử lý các thông tin của cá nhân/doanh nghiệp và hồ sơ được đăng ký mà không cần thông báo trước hay thanh toán bất kỳ thù lao nào cho mục đích vận hành và quảng bá dự án, giải thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức sau:

  • HAP được quyền sử dụng thông tin này để liên hệ với người đăng ký trong quá trình diễn ra chương trình. Đồng thời, thông tin cá nhân được cung cấp trong hồ sơ có thể sẽ được chuyển cho các bên liên kết với mục đích khai thác thông tin dành cho báo chí và truyền thông.
  • HAP và các đơn vị liên kết truyền thông (gồm nhưng không giới hạn trong các đơn vị báo chí, mạng xã hội...) được quyền sử dụng thông tin doanh nghiệp đã công bố với mục đích xuất bản trên website, khai thác thông tin trên báo chí, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác.

Đối với bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi có được từ hồ sơ đăng ký giải thưởng của bạn, bạn cam kết và đảm bảo rằng: Các thông tin, hình ảnh, video (“Dữ liệu) là chính xác, hợp pháp và việc cung cấp, đồng ý cho chúng tôi sử dụng, xử lý Dữ liệu là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật và bất kỳ quy định bảo mật có liên quan nào. Bạn hiểu rõ và thừa nhận rằng chúng tôi không có nghĩa vụ xác minh về tính chính xác, hợp pháp nêu trên và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp vi phạm cam kết này.

2. Quy định chung về giải thưởng

Ban Tổ chức giữ quyền quyết định cao nhất về giải thưởng căn cứ theo các tiêu chí đánh giá đã công bố cũng như quyền kiểm tra tư cách tham dự của bạn. Mọi thư khiếu nại, tố cáo về giải thưởng được giải quyết theo các quy định của Ban Tổ chức. Trường hợp bài dự thi có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật, quy định của giải thưởng hoặc trong trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi, Ban Tổ chức có quyền xem xét loại bỏ bài dự thi. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng và bạn sẽ không được phép khiếu nại hoặc tranh chấp sau khi quyết định đã được đưa ra. 

Trường hợp đạt các giải thưởng, bạn có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ giải thưởng theo quy định của pháp luật (nếu có). Giải thưởng là hiện vật sẽ không được quy đổi thành tiền mặt, không được chuyển nhượng cho người khác. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về sự không vừa ý của người thắng giải về sản phẩm trao thưởng.

Chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào đồng nghĩa với sự đồng ý từ phía bạn cho phép Ban Tổ chức, Đơn vị tài trợ hoặc các đơn vị liên kết truyền thông liên hệ, sử dụng các thông tin, dữ liệu trong hồ sơ đăng ký vào các mục đích đăng báo, quảng cáo mà không phải thanh toán thù lao. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm, các khiếu nại và/hoặc các thiệt hại mà người đoạt giải có thể có, dù được xác định hay chưa xác định vào thời điểm hiện tại, thuộc bất kỳ loại hình nào, phát sinh ngoài hoặc liên quan đến: (i) giải thưởng và/hoặc (ii) bất kỳ trách nhiệm thuế nào liên quan đến cuộc thi, giải thưởng và/hoặc việc sử dụng giải thưởng.

3. Kho dữ liệu

Các hồ sơ dự án, sản phẩm/dịch vụ, ý tưởng tham dự giải thưởng sẽ được đăng tải và lưu trữ dài hạn trên website, kho dữ liệu của Giải thưởng cho mục đích truyền thông, lan tỏa, kết nối, học hỏi để hành động vì cộng đồng. Cá nhân/tổ chức dự thi hiểu rõ việc đăng tải, lưu trữ này hoàn toàn phù hợp theo mục đích quảng bá, vận hành giải thưởng đã nêu tại mục 1.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA GIẢI THƯỞNG

1. Giới thiệu và Những điều đáng chú ý

Human Act Prize (chúng tôi) cam kết bảo vệ và tôn trọng thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật này là cách chúng tôi sử dụng các thông tin của bạn với tư cách là ứng cử viên tham gia giải thưởng HAP, bao gồm việc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi qua hệ thống đăng ký giải thưởng, điện thoại (bao gồm cả tin nhắn), trong thư từ bằng văn bản (bao gồm thư và email) và trao đổi trực tiếp.

Vui lòng lưu ý rằng:

Khi đăng ký tham gia giải thưởng, bạn cũng đồng ý cho chúng tôi thu thập, xử lý các dữ liệu theo chính sách bảo mật này. Toàn bộ thông tin mà ứng cử viên cung cấp cho chương trình trong quá trình nộp hồ sơ sẽ được coi là thông tin chính xác và có thể công khai. Chúng tôi có quyền công bố các thông tin này trên các hoạt động truyền thông của chương trình, thông qua các nền tảng như website, báo chí, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác (bao gồm cả các kênh từ đối tác của chúng tôi), đồng thời cũng có thể sẽ được chuyển cho các bên liên kết với mục đích khai thác thông tin dành cho báo chí và truyền thông như đã nêu tại phần Quy định chung.

Trang web và các thông tin chúng tôi đưa lên mạng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, plug-in và ứng dụng của bên thứ ba. Nhấp vào các liên kết đó các ứng dụng đó hoạt động có thể sẽ cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu của bạn. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của họ. Khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật của mọi trang web mà bạn truy cập.

Bất cứ khi nào các ứng cử viên cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, chúng tôi sử dụng thông tin của bạn phù hợp với tất cả các luật hiện hành của Việt Nam liên quan đến việc bảo vệ thông tin đó.

Chính sách này có thể được sửa đổi hoặc cập nhật theo thời gian và bất kỳ sửa đổi nào sẽ được đăng lên trang này. Vì vậy, vui lòng hãy kiểm tra lại thường xuyên.

2. Chúng tôi là ai và làm thế nào để liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi là Công ty cổ phần VCCorp được đăng ký tại Việt Nam theo mã số doanh nghiệp 0101871229. Chúng tôi có văn phòng tại Số 1 phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Nếu bạn muốn yêu cầu thêm thông tin về chính sách bảo mật hoặc thông tin liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi qua:

  • FAO: Human Act Prize
  • Địa chỉ: Số 1 phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
  • Email: humanactprize@vccorp.vn
  • Điện thoại: 024.73095555

3. Dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn

3.1 Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân. Thông thường dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý sẽ bao gồm các dữ liệu về danh tính, giao dịch, hồ sơ và hoạt động như:

3.1.1 Dữ liệu nhận dạng bao gồm họ, tên, chức danh hoặc các định danh khác, tình trạng hôn nhân, giới tính và hình ảnh.

3.1.2 Dữ liệu liên hệ bao gồm địa chỉ thanh toán, địa chỉ email và số điện thoại.

3.1.3 Dữ liệu giao dịch bao gồm các ghi chép về hoạt động của bạn với chúng tôi hoặc các lần bạn đến cơ sở của chúng tôi.

3.1.4 Dữ liệu hồ sơ bao gồm dữ liệu thu thập được từ phản hồi và quá trình nộp đơn ứng cử.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân khác tùy theo thời điểm.

3.2 Chúng tôi không thu thập bất kỳ Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt nào của bạn (bao gồm thông tin chi tiết về chủng tộc hoặc dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học, đời sống tình dục, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị, thông tin về sức khỏe, dữ liệu di truyền và sinh trắc học). Chúng tôi cũng không thu thập bất kỳ thông tin nào về tiền án và hành vi phạm tội.

3.3 Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu trực tiếp từ bạn hoặc thông qua bên thứ ba (xem phần Bên thứ ba bên dưới).

4. Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập như thế nào?

Chúng tôi sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu từ bạn bao gồm:

Tương tác trực tiếp. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Danh tính, Thông tin liên hệ và Thông tin cá nhân của bạn bằng cách điền vào các biểu mẫu hoặc gửi các thông tin đó qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn, email hoặc các hình thức khác.

5. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân

Trong trường hợp chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân một cách hợp pháp và bạn không thể cung cấp dữ liệu đó khi được yêu cầu, chúng tôi có thể sẽ không thể thực hiện xử lý các hạng mục mà bạn tham gia. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể phải hủy bỏ hạng mục/hồ sơ đăng ký của bạn và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu trường hợp này xảy ra.

6. Dữ liệu của bạn sẽ được sử dụng như thế nào

6.1 Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn để:

6.1.1 thực hiện các hoạt động truyền thông; các nghĩa vụ phát sinh từ việc tham gia của bạn;

6.1.2 thu thập phản hồi và thực hiện nghiên cứu về các hoạt động của chúng tôi; và

6.1.3 thông báo cho bạn về những thay đổi của các hoạt động.

6.2 Chúng tôi không bán dữ liệu của bạn cho bên thứ ba hoặc cho phép bên thứ ba liên hệ với bạn mà không có sự cho phép của bạn.

6.3 Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu của bạn với bên thứ ba khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy hoặc chúng tôi đã xác định được cơ sở pháp lý hợp lệ. Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự hiểu biết hoặc đồng ý của bạn khi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

6.4 Khi bạn đã cho chúng tôi biết rằng bạn đồng ý cho chúng tôi làm như vậy, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin này:

6.4.1 Để cung cấp cho bạn thông tin về các hoạt động khác tương tự như những gì bạn đã quan tâm trước đó; và

6.4.2 Để cung cấp cho bạn thông tin về các chiến dịch hoặc hoạt động mà chúng tôi cảm thấy có thể bạn quan tâm.

Xin lưu ý rằng khi bạn đã đồng ý cho chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn cho bên thứ ba, bạn nên kiểm tra chính sách bảo mật của họ. Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về cách bên thứ ba sử dụng thông tin của bạn, vui lòng liên hệ trực tiếp với họ.

7. Bên thứ ba và chia sẻ thông tin

7.1 Chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn trong nội bộ trừ khi việc bàn giao thông tin được yêu cầu bởi pháp luật, được pháp luật cho phép hoặc khi chúng tôi sử dụng dịch vụ các bên thứ ba để hỗ trợ các hoạt động của chúng tôi. Các bên thứ ba không được làm bất cứ điều gì với dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi đã hướng dẫn họ làm như vậy.

7.2 Các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác sẽ có chính sách bảo mật riêng của họ và khi thông tin của bạn đã được chuyển cho họ, họ sẽ kiểm soát thông tin của bạn và sau đó họ sẽ sử dụng thông tin đó. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra chính sách bảo mật của bên thứ ba trước khi cho phép chúng tôi chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn với các bên thứ ba đó.

8. Bảo mật dữ liệu

8.1 Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn tránh việc bị sử dụng hoặc truy cập trái phép, thay đổi hoặc tiết lộ ra ngoài. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn đối với những nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác có hoạt động kinh doanh có thể quan tâm đến thông tin của bạn. Họ sẽ chỉ được truy cập vào dữ liệu của bạn khi được chúng tôi cho phép và sẽ cần phải cam kết bảo mật tuyệt đối.

8.2 Chúng tôi đã đưa ra các thủ tục, quy trình để xử lý bất cá nhân, tổ chức nào vi phạm quyền bảo mật và sẽ thông báo cho bạn cùng bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào về vi phạm nếu được pháp luật yêu cầu.